Schooltoelagen of studietoelagen helpen om de kosten van de school te betalen. 

Waar aanvragen? 

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een school- of studietoelage, kan je de documenten aanvragen via www.studietoelagen.be. Je school helpt ook graag om de formulieren in te vullen. 

Wanneer aanvragen? 

Je moet de formulieren voor 31 mei van het schooljaar indienen. 

Kom je in aanmerking? 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen

Meer dan één kind? 

Sinds het schooljaar 2008-2009 kan je één gezinsdossier samenstellen. Het bedrag van de toelage hangt af van je gezinssituatie (bijvoorbeeld of je alleenstaand bent, hoeveel kinderen het gezin telt). 

Meer info over lage schoolkosten en maximumfactuur?