Wist je dat je ook in het secundair onderwijs extra opleidingen kan volgen na je 6de jaar? Je kan kiezen voor:

 • een 7de jaar dat je voorbereidt op een studie in het hoger onderwijs (voorheen naamloos jaar)
 • een 7de (specialisatie) jaar dat je voorbereidt op de arbeidsmarkt na een behaalde OK3 of na een behaalde OK4 (voorheen se-n-se opleidingen)

Sinds de modernisering van het secundair onderwijs (rond dit schooljaar af) krijg je ook na het zesde jaar arbeidsmarktfinaliteit een diploma (kwalificatieniveau 3). Dat bestaat uit een beroepskwalificatie (praktijkgedeelte) en een onderwijskwalificatie (algemene vorming). Studeer je af in het zesde jaar doorstroom of dubbele finaliteit, dan krijg je een diploma kwalificatieniveau 4.  

Heb je zes jaar beroepsonderwijs achter de rug en wil je toch verder studeren, dan kan je bij ons een 7e leerjaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs volgen bij Merit (het vroegere Stedelijk Lyceum Olympiade). Ben je geslaagd, dan krijg je een diploma kwalificatieniveau 4. Een 7e jaar dat voorbereidt op hoger onderwijs, wordt verplicht vanaf september 2026 als je wil verder studeren na het 6e jaar arbeidsmarktfinaliteit.  

 • je hebt een diploma kwalificatieniveau 4 je een HBO5-studie of een professionele bacheloropleiding volgen.  

7e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs 

Wat na je zesde jaar beroepsonderwijs? Gaan werken? Nog een specialisatiejaar doen? Of denk je eraan om later misschien verder te studeren? Speciaal voor die zesdejaars die de sprong naar het hoger onderwijs willen maken, is er het Zevende voorbereidend jaar (binnenkort Het 7de jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs)!

Zo begin je beter voorbereid aan een graduaats- of professionele bacheloropleiding. Deze opleiding is een initiatief van de secundaire scholen van het Stedelijk Onderwijs en AP Hogeschool. 

Momenteel worden de lessen gegeven in Merit

Voor wie? 

Voor alle leerlingen die slaagden in het zesde jaar beroepsonderwijs en willen verder studeren. Het maakt niet uit welke richting je volgde of van welke school je komt. Iedereen is welkom als je maar een getuigschrift van het zesde jaar BSO hebt.  

Wat leer je? 

Het 7e voorbereidend jaar (binnenkort 7e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs) vormt de schakel tussen een BSO-opleiding en een opleiding in het hoger onderwijs. Daarom focussen we op verschillende onderwerpen die je helemaal voorbereiden op een vlotte start in de hogeschool: 

 • Je verbreedt je algemene kennis 
 • Je versterkt je taalvaardigheid. 
 • Je ontdekt op een onderzoekende en theoretische manier het belang van sociaal engagement en actief burgerschap. 
 • Je ontwikkelt de digitale vaardigheden en zelfstandigheid die nodig zijn om succesvol een graduaatsopleiding of professionele bachelor te volgen. 

Begeleiding 

De overgang van een arbeidsmarktgerichte opleiding naar een opleiding in het hoger onderwijs is een grote stap. We engageren ons om jou te ondersteunen om die overstap succesvol te maken. Je kan dan ook rekenen op uitgebreide begeleiding met testen en een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Als je wil starten aan dit 7e jaar bekijken we samen je studieloopbaan: 

 • We bevragen de klassenraden van je huidige school over hun eindbeslissing en advies. 
 • Je legt een assessment (test) af waardoor we een duidelijke analyse kunnen maken van jouw beginsituatie. Daarin peilen we naar enkele globale zaken zoals interesse, motivatie, studievaardigheden, digitale vaardigheden en competenties die nodig zijn om te starten in het hoger onderwijs. 
 • Daarnaast toetsen we ook je vakinhoudelijke kennis. 

Opvolging 

Tijdens het schooljaar volgen de leerkrachten je van dichtbij op zodat zij een helder beeld krijgen van je vorderingen en gericht kunnen bijsturen waar nodig. Om te wennen aan het studeren in een hogeschool zal je ook regelmatig lessen volgen in de gebouwen van AP Hogeschool, zijn er gastcolleges van AP-docenten of neem je deel aan werkcolleges in een van de AP-campussen. 

Advies 

Aan het einde van het schooljaar geven we jou een uitgebreid advies voor je verdere studieloopbaan. Voor dat advies kijken we naar het volledige afgelopen schooljaar: 

 • Je beginassesment
 • Je ontwikkelingen tijdens het schooljaar
 • Je resultaten

We evalueren samen je studieresultaten, bespreken hoe het studeren is gelukt, of je de lessen vlot hebt begrepen en of je vlot de weg hebt gevonden in de hogeschool. Je staat er dus niet alleen voor.

Inschrijven bij Merit

Je kan het 7e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs enkel volgen bij de secundaire school Merit. Wil jij na je 6e jaar beroepsonderwijs verder studeren? Schrijf je dan in bij Merit.

Afbeelding
Merit 7de leerjaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs