Inschrijven in het eerste jaar van de eerste graad (Meld je aan). 

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem van de stad Antwerpen. 

Alle stedelijke secundaire scholen werken voor de inschrijvingen in het eerste jaar secundair met het centrale aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Dankzij ‘Meld je aan’ krijgt iedereen gelijke kansen om zich in te schrijven in een school. 

Afbeelding
3 leerlingen van Novaplus steken hun spullen in de lockers.

De offciële aanmeldperiode voor het secundair onderwijs in Antwerpen is voorbij. Dit kan tussen maandag 25 maart 2024 en vrijdag 19 april 2024, ook als je kind recht had op voorrang. Het tijdstip waarop je je kind binnen deze periode hebt aangemeld, heeft geen invloed op de verdeling van de plaatsen.  

De resultaten van de aanmeldingen worden op 8 mei 2024 bekend gemaakt.​ 

Ben je vergeten je kind aan te melden?  

Dan kan je je kind inschrijven vanaf dinsdag 14 mei 2024. Om te in te schrijven ga je rechtstreeks naar de school zelf. Je kan je kind vanaf dan ook laten toevoegen aan de wachtlijst van scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Ook dit gebeurt op de school zelf. 

Via meldjeaansecundair.antwerpen.be kan je een lijst raadplegen van scholen waar nog vrije plaatsen zijn.  

Wanneer de verdeling bekend is, krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op het meld-je-aan platform. Daarin staat of je je kind kan inschrijven, en in welke school. Heb je geen e-mailadres opgegeven, dan ontvang je ook een brief. Ontving je geen e-mail deze dag? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. 

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je ontvangt.  
Wanneer? Tussen 14 mei en 10 juni 2024.  

Contacteer hiervoor de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven.  
Opgelet: als je niet inschrijft tijdens deze periode, vervalt je ticket. 

Wat als je enkel een bericht krijgt dat je kind op de wachtlijst staat? 

Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur, sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Geef daarom zeker een correct telefoonnummer en eventueel e-mailadres op. 

Via meldjeaansecundair.antwerpen.be vind je een overzicht in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn. Inschrijven in die scholen kan vanaf dinsdag 14 mei 2024. 

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar

Na de aanmeldperiode voor het eerste jaar starten onze inschrijvingen voor de hogere jaren (specifieke datum volgt nog). Volgens de laatste regelgeving vanuit de Vlaamse Overheid gebeuren de inschrijvingen vanaf dit jaar opnieuw fysiek op school en dus niet met een digitaal aanmeldformulier. 

Inschrijven voor het huidige schooljaar 2023-2024

Wil je je inschrijven voor het huidige schooljaar? Neem dan rechtstreeks contact op met de school. 
Een overzicht van alle secundaire scholen van Stedelijk Onderwijs vind je hier

Inschrijven OKAN

Voor OKAN verlopen de inschrijvingen via Atlas

Vergeet niet om onderstaande mee te brengen wanneer je je komt inschrijven:  

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders) met daarop je rijksregisternummer. 
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar. 
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee. 

De school kan, in sommige gevallen, een inschrijving weigeren: 

  • Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het middelbaar onderwijs. 
  • Als er geen plaats meer is in de school. 
  • Als je een verslag hebt voor toelating tot het buitengewoon onderwijs en ingeschreven wordt onder ontbindende voorwaarde waarbij na onderzoek blijkt dat de gevraagde aanpassingen om jou les te laten volgen onredelijk zijn. 
  • Als de school je in de afgelopen twee schooljaren definitief heeft uitgesloten. 

Als de school je inschrijving weigert, word je daarover geïnformeerd binnen de 4 dagen. 

Als er op de school van jouw keuze geen plek meer is, krijg je daar een bewijs van. De school kan je op een wachtlijst zetten. Als er een plaats vrijkomt, word je gecontacteerd. 


Ondertussen schrijf je je best in in een andere school. Bekijk zeker eens de andere scholen van het stedelijk secundair onderwijs en check altijd het overzicht met vrije plekjes dat op dat moment op  Meld Je Aan verschijnt.