Eerste graad: verschil tussen A en B

Als je een getuigschrift basisonderwijs behaalt, ga je naar het eerste leerjaar A van het voltijds secundair onderwijs (A-stroom). Uitzonderlijk kan je ook starten in de B-stroom.  

Behaalde je geen getuigschrift basisonderwijs, dan kom je in het 1ste leerjaar B terecht. De B-stroom richt zich op jongeren met een leerachterstand of jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kan je uitzonderlijk ook naar 1 A (dat noemen we opstroom) of naar 2 A mits goedkeuring van de klassenraad.  

Basisvorming 

Zowel in 1A als in 1B krijg je 27 uur basisvorming. Daarin leer je talen, wetenschappen, wiskunde, en nog zoveel meer. Naast het basispakket is er een keuzegedeelte van 5 uur.  

In het 2e jaar van het middelbaar kies je voor een basisoptie

  • In 2A krijg je 25 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 5 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos. 
  • In 2B is er 20 uur basisvorming, 2 uur die dient voor ondersteuning en verdieping en 10 uur voor de basisoptie die jij koos.  

Elke school legt in de basisoptie zijn eigen accenten, vraag tijdens een infomoment, op een beurs of tijdens de opendeurdag gerust naar de accenten van de school die jij op het oog hebt.