Jaar:
3de jaar
4de jaar
Studiedomein:
Economie en Organisatie
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Over deze opleiding

De opleiding winkelmedewerker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. De opleiding winkelmedewerker duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie.

Het standaardtraject voor de opleiding winkelmedewerker duaal is gebaseerd op de volgende deelkwalificatie(s) of beroepskwalificatie:

  • Beroepskwalificatie winkelmedewerker
    • niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Wat leer je exact?

In de opleiding winkelmedewerker duaal leer je producten op een commerciële wijze in de winkel te plaatsen en de kassa te bedienen om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren. Indien een werkplek alleen non-food of alleen food aanbiedt, zal je de vaardigheden en kennis die niet op de werkplek kunnen gerealiseerd worden tijdens de schoolcomponent leren.

Duaal leren

Je combineert het beste uit 2 werelden: leren op school en leren op de werkplek. 
Algemene vakken en de bij je opleiding aanvullende theoretische en praktische kennis leer je op school. Praktijkgerichte kennis en relevante werkervaring ontwikkel je in een echt bedrijf.
Het bedrijf en de school overleggen op regelmatige basis en spreken af waar je wat kan leren. Zo krijg je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis en een flinke dosis praktijkervaring mee en ontwikkel je tijdens je studies relevante ervaring op de werkplek.

Waar kan je deze opleiding volgen?

Toelatingsvoorwaarden

Lesplaats(en)